YEREL TOPLUM POLİTİKASI

Kahya Resort Aqua & Spa  olarak bulunduğumuz coğrafyanın ve yerel toplumun geliştirilmesine katkıda bulunmak, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya katkı sağlamak, yerel halkı ve yerel işletmeleri desteklemek, geleneklerimizi korumak ve tanıtmaktır.
Yatırım kararları alınırken, yerel üreticileri ve yerel istihdamı ile bölge ekonomisini desteklemek. Faaliyet  gösterdiği tüm bölgelerde yasaları, etik kuralları, sosyal, kültürel ve çevresel etkinlikte bulunan toplulukları desteklemek, bunlara saygı göstermek ve gerektiğinde iletişim kurmak.
Misafirlere bölgenin yemek, aktivite, kültür, geleneklerinin tanıtılmasına destek verir, (dini mekânlar,kültürel mekânlar, doğal zenginlikler v.) bunun için öncelikle çalışanların bu konuda eğitilmesini sağlamak.