ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI

Kahya Resort Aqua & Spa ailesi olarak turizmde köklü bir kuruluş olmanın
verdiği bilinç ve sorumluluk ile çocuklar da dahil tüm müşterilerimizi misafir
olarak kabul etmek, ulusal ve uluslararası değerleri harmanlayarak, insan
hakları ve çocuk haklarının şartlarını eksiksiz yerine getirerek hizmet sunmayı
ilke edinmek,
Çocukların yararını her türlü yarardan daha önemli ve öncelikli olduğu ve buna
göre davranmak, sistemin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme
çalışmaları yapmak,
Tüm çocukların hak sahibi bireyler olduğunu kabul etmek, Çocuğun;
- Yaşama ve gelişme haklarını
- Korunma haklarını
- Katılım haklarını
- Ayrımcılığın önlenmesi haklarını
Gözeterek hayatın tüm alanlarında benimsenmesi ve yaşanması için, bu
politikanın hayata geçirilmesi noktasında tüm paydaş kurum ve kuruluşların
yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle birlikte hareket etmek,
Bu sebeple tüm personelimizin çocuk hakları konularında bilgi sahibi olmasını
sağlamak için eğitim ve sürekli gelişime önem vermek,
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile Anayasamızda yer alan Sosyal Devlet
anlayışı çerçevesinde gerekli yasal ve idari önlemleri almak, gerekli tüm
koşulları iyileştirmek ve çocukları hayata daha etkin ve mutlu katılımlarının
sağlanması olarak taahhüt ederiz.