Kalite, Çevre ve Gıda Güvenliği Politikası

Kahya Resort Aqua & Spa, sürekli verdiği hizmet içi eğitimleriyle ve otelciliğe kattığı farklı bakış açısıyla bölgesinde ilk tercih edilen otellerden biri olmayı kendine amaç edinmiştir.
Amacımıza ulaşırken çevresel hususların dikkate alınması, çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması, kaynakları özenli kullanarak çevre bilincinin sağlanması birinci önceliğimizdir.  
Bu amaçlar doğrultusunda üst yönetimin liderliği ve sorumluluğunda, tüm çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla, süreç ve sistemlerimizi çağın gerekliliklerine göre sürekli iyileştirerek oluşturduğumuz misafir odaklı hizmet anlayışımız bir felsefe olarak yerleşmiştir.
Bunun sonucunda tüm faaliyetlerimizde aşağıdaki ilkeleri esas aldık;
Tüm yönetici ve çalışanlarımızla birlikte kaliteden sorumlu olmak
Yasalara ve düzenleyici gerekliliklere uygun çalışmak
Güvenli gıda üretimini gerçekleştirmek için belirlediğimiz kontrol noktalarımızı sürekli izlemek
Çalışanlarımızın desteğine ve üretkenliğine güvenmek
Verilen hizmetin her kademesinde çağdaş kalite değerlerine ve müşteri memnuniyetine erişmeyi sağlamak
Yapılan tüm işlerde  “sürekli iyileştirme”  ilkesine göre hareket etmek
Eğitim ile becerilerimizi ve kalite bilincimizi arttırmak
Çalışanlarımızın mutluluğunu gözeterek aile bilincini arttırmak
Çevreye yönelik aktiviteler düzenlemek, aktivitelere katılım sağlamak, yaptığımız çalışmalara misafirlerimizi de davet etmek
Ürün kalitemizin sürekliliğini sağlayabilmek için tedarikçilerimizin performansını değerlendirip ve onlarla iletişim halinde olmak
Sürdürülebilir Turizm için topluma ve çevreye saygı göstermek, destek vermek.